Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 23 sierpień 2022.

Właścicielem tej witryny jest:

Anna Bendkowska JDG
Zygmunta Starego 33/4
44-100 Gliwice
Polska
Email: lp.godcca@pelks
Numer telefonu: 519402908
VAT ID: 6312612779

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Anna Bendkowska JDG:

Anna Bendkowska

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w CEIDG na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

6312612779

1.2 Na naszej stronie internetowej wyświetlamy usługi lub produkty, które wymagają rejestracji w następującym stowarzyszeniu zawodowym:

Nie

1.3 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR):

Chcielibyśmy poinformować o możliwości składania skarg przez konsumentów na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, którą można znaleźć pod następującym adresem URL: ec.europa.eu/odr

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.